ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 10
📌2. ประกาศ เรื่องการลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
ลิงก์คู่มือ DSL สำหรับผู้กู้ยืมเงิน
ลิงก์ระบบ DSL
ลิงก์ Klogic
ลิงก์ ดาวโหลดเอกสาร และตัวอย่างเอกสาร
📌3. 🎉🎉รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนเรียนดี)
🚩โดยนักศึกษาที่ได้รับทุน ต้องดำเนินการเข้าลิงค์และโหลดไฟล์เอกสารใบสำคัญรับเงินด้วยวิธีจ่ายผ่านบัญชี
🎯และแบบไฟล์ส่งกลับมายังระบบเพื่อใช้ในการโอนเงินให้นักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
📍Link Download & Upload File
📌4. ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่าบำรุงการศึกษาแบบออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองคลัง โทร 02-587-4344 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.)
ผ่านเว็บไซต์ rco.kmutnb.ac.th เฉพาะนักศึกษาระดับ ปวช.และปริญญาตรีที่ชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
——————————————–
📌📌📌Ep11-14 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์)👍
—————–
ช่องทางติดต่อ AI
→ Fax : 037-217312