ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

🎯ขอขอบพระคุณคุณครูจากทั่วประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน🚩โครงการอบรม การสร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา25650ในครั้งนี้ 😊😊หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคุณครูทุกท่านในครั้งต่อไป