ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-12 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Drugs:
โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. 😊คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา(ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2563
🚩กรอกข้อมูลพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่นี่
📌2. 🚩Proud to be AI@Kmutnb: วันนี้ขอนำเสนอศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 9 พี่ณัฐพล ต่างสี ปัจจุบันทำงานที่บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน
📌3. 😀อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเบื้องต้น
📌4. 🚩นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 สอบโครงร่างปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ที่ปฏิบัติงานสหิกจศึกษา ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านทางรูปแบบออนไลน์
📌5. 😊😊ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
——————————————–
📌📌📌Ep11-12 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์)👍