ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😊😊ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
โดยวิทยากร ครูบิ๊ก จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
ที่มาให้ความรู้กับนักศึกษา