ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

> สำเร็จเรียบร้อยผ่านไปด้วยดีแล้วนะคะสำหรับงาน #coceam2021 <<

… ทางทีมงาน COCEAM2021 ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้งานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ ^^

… อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางทีมงานต้องขอน้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงในโอกาสถัดไปนะคะ

#แล้วพบกันใหม่ The 6th COCEAM2023 นะค๊าาาาา