ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
#นานาสาระTGIF Ep11-6 “แนวทางการจัดการด้านฮาลาลในอุตสาหกรรมอาหาร” ตอนที่ 2
โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากคุณอิรฟัน แวหะนะ หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
1. Ep.10 กำหนดการ COCEAM 2021 และรางวัลสำหรับผู้ชนะ
2. ⏰การยื่นเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช.- ป.ตรี แบบออนไลน์ 1-30. มิ.ย. 64 โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาใหม่รอบ TCAS1 และ TCAS2 เข้าที่
3. ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติภัทท์ อ่วมเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการนำเสนอผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หัวข้อ Milk Amino Acid Profile of Mehsani and Native Thai Swamp Buffalo Breeds during Lactation Stage
4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) รหัส 05101
หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IPD
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN
5. การทำผลิตภัณฑ์ขนมอบให้ขึ้นฟูมาฝากแฟนเพจ จาก #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
——————————————–
Ep11-6 ตอน “แนวทางการจัดการด้านฮาลาลในอุตสาหกรรมอาหาร”
ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่
——————————————–