ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น.
ในรูปแบบกิจกรรม Online ผ่าน Application Google Meet, Zoom
เช็ครายละเอียดแล้วรีบสมัครกันเลย!! หมดเขตสมัคร 6 มิ.ย. 64
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.มีชัย ลัดดี/ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา