ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

🚩เพื่อพูดคุยและรับทราบปัญหาเบื้องต้นจากนักศึกษาใหม่ก่อนจะเข้ามาศึกษาต่อที่คณะ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาล่วงหน้า…บรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง แบบครอบครัวคณะอุตสาหกรรมเกษตร😊😊📣📣

รูปภาพเพิ่มเติม