ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองปราจีนบุรี ขอสำรวจรายชื่อ บุคลากร-นักศึกษา มจพ. ที่ประสงค์ขอรับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ผู้ที่มีความต้องการตรวจคัดกรอง สามารถกรอกแบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (หากยอดสำรวจครบตามที่สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองปราจีนบุรี กำหนดมา อาจมีการปิดแบบสำรวจก่อนวันดังกล่าว)https://forms.gle/o7bq1akqkGzQyV566