ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🔊🔊ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 70 ผลงาน
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564
📍ขอให้เจ้าของผลงานที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ยืนยันเข้าร่วมประกวด และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ซึ่งประกอบด้วย
1. VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ประกอบด้วย 1. กระบวนการ 2. ลักษณะเฉพาะ 3. แนวคิด 4. แสดงผลงานและวิธีการการใช้งาน)
2. Poster ขนาด A0 (.jpg, .jpeg ขนาด กว้าง 841 มม. x สูง 1189 มม.)
3. บทสรุปของผลงานความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร
มาที่ E-mail : admin@berryb.co.th
👉ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.👈
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 092-247-9741, 094-496-6547