ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep10-2 วันนี้เสนอตอน #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจะมี อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จะมาเล่าเรื่องของศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไีร ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. 18 มีนาคม 2564 บริการวิชาการ: การลดความขมของผลมะนาว
📌2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาพื้นที่ และประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือช่าย รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
🚩รับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MFSM) **ปีการศึกษาที่ 1/2564**
——————————————–
📌📌📌EP 10-2 ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร📌📌📌 ได้ที่👍