ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆 #นานาสานะTGIF รอบนี้ เป็น Ep 10 เรามี VDO ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ให้แฟนเพจทุกคนได้ดู ตั้งแต่การก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร 🏠 จนถึงหลักสูตรในแต่ละภาควิชา 📚
เริ่มที่ EP10-1 ตอนมาเรียนอุตสาหกรรมเกษตร
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนแลัมาตรฐานสากล
📌2. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564
📌3. 🎯คณะอุตสาหกรรมเกษตร…
🚩🚩ขอเชิญชวนน้องๆที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ การจัดการด้านอาหาร และนวัตกรรมด้านอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร
📌4. 🎉🎉คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2564
📌5. โครงการ “พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง”
📌6. 🎯 มาชมบรรยากาศสบายๆ อบอุ่น และเป็นกันเองของพี่ๆในคณะอุตสาหกรรมเกษตร…
——————————————–
📌📌📌EP 10-1 ตอนมาเรียนอุตสาหกรรมเกษตร📌📌📌 ได้ที่👍