ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🔰EP9-3 เรื่อง #สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …ไปรับชมกันครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ รอบ TCAS 1 ประจำปีการศึกษา 2564
📌2. โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
📌3. บริจาค รถยนต์(รถตู้)ยี่ห้อ โตโยต้า จำนวน 1 คัน ให้กับ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
——————————————–
📌📌📌VDO สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด📌📌📌 ได้ที่👍