ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🔰EP9-2 วันนี้นำเสนอ เรื่อง #สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
…ไปรับชมกันครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. ยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564
📌2. 😃😃บรรยากาศ การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร✌️✌️
📌3. 😃😃ขอขอบคุณ คุณวัชรินทร์ เชื้อปรางค์ ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร และห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ. เคมีคอล ที่ได้มอบ แอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้น 75% ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌4. ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 7
📌5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร หารือเตรียมความพร้อมการทำ MOU ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
📌6. โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
——————————————–
📌📌📌VDO สารพฤกษเคมี การตรวจสอบกลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัด📌📌📌 ได้ที่👍