ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

ที่ได้มอบ แอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้น 75% ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อนำไปใช้ และป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของคณะต่อไป