ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🔥เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ น้องๆ ที่กำลังจะ จบม.6 และ ปวช. ในการสมัคร #TCAS2 ที่ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร กำลังเปิดรับสมัคร โดยมีโครงการดังนี้
📌โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (รอบที่ 3)
📌โครงการโควตาพื้นที่
รับสมัครระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2564 – 22 มีนาคม 2564
📌โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. สำรวจระบบการมีงานทำของบัณฑิต โดยสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
📌2. การแข่งขันเสนอแผนธุรกิจชิงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากโครงการ KMUTNB Business Brotherhood 2021 ที่จัดโดย KMUTNB Startup
📌3. 🎖🎖Ep.5 ประมวลภาพ COCEAM ที่ผ่านมา🎖🎖
📌4. ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 5