ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

📣📣คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี🎉🎉กับ นางสาวธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563