ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🚩😊 สวัสดีวันจันทร์ วันนี้เรามีภาพการสัมภาษณ์ของนักเรียน TCAS รอบที่1 ที่จะมาศึกษาเรียนต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ด้วยระบบออนไลน์ (on-line) ทำให้ได้เห็นความตั้งใจ ความสนใจ และมุ่งมั่นที่จะมาเรียนต่อที่คณะ..ทำให้อาจารย์ผู้สัมภาษณ์พลอยมีความสุขและสนุกไปด้วย
🌻🌻โควิด19 ทำให้ขาดโอกาสในการสัมภาษณ์ที่คณะโดยตรง แต่ก็ทำให้เกิดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงทุกส่วนของกิจกรรมจริงๆ
🍁🍁ยิ่งทำให้เห็นอีกมุมว่าถ้าเราส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และรู้จักตนเองได้เร็ว ก็จะทำให้เขาต่อยอดความสำเร็จและอนาคตของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น🌟เรียนต่อแบบรู้อนาคตตนเอง
💐💐ขอให้น้องๆโชคดี…แล้วเจอกันที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รูปภาพเพิ่มเติม