ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆 การระบาดระลอกใหม่ ‘โควิด-19’ ในไทย ครอบคลุมแล้วมากกว่า 20 จังหวัด ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ นะครับ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว เรามาเพิ่มพูนความรู้ตนเองเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพอาหารกันบ้าง กับ #นานาสาระTGIF EP8-2 ปฏิบัติการวิเคราะห์ไขมัน โดยนักศึกษา #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับชมกันเลย 🎥
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี
📌2. ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โปรดกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวและแจ้งประวัติก่อนเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
📌3. 🔥🔥ประกาศ มจพ. เลื่อนเปิดภาคเรียน 2/2563 เป็นวันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 2564 🔥🔥
📌4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมวางแผนเพื่อจัดประชุมเตรียมงาน “ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” เป็นมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
📌5. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน (สัญจร) ครั้งที่ 2
📌6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีจำนวน 4 โครงการดังนี้ 1. โควตาเรียนดี 2. โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1 3. โควตา Portfolio และ 4 โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา
📌7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีจำนวน 4 โครงการดังนี้ 1. โควตาเรียนดี 2. โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1 3. โควตา Portfolio และ 4 โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา
📌8. 📢📢 ขยายแล้วจ้า… อย่ารอช้า!! TCAS 1.1 # คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 🔰
📌9. คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌10. 📢📢 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 5th Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2021 (COCEAM 2021)
——————————————–
EP8-2 ปฏิบัติการวิคราะห์ไขมัน