วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน (สัญจร) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม วิลลาวิชาลัย มจพ.ปราจีนบุรี

131894851_3706241772774596_6501738440881739249_o