เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมวางแผนเพื่อจัดประชุมเตรียมงาน “ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” เป็นมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ทางคณะจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

130936550_3705864036145703_2618124532309382101_o