18 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.ยุทธชัย ทองอินทร์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพูดคุยในประเด็นความร่วมมือ และแนวทางในการที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะเข้าไปช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ดร.ยุทธชัย ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย
131435915_3699034226828684_4310946895228998340_o
รูปภาพเพิ่มเติม