ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆 ต้อนรับเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้ #นานาสาระTGIF ขอนำเสนอ EP8-1 การวิเคราะห์โปรตีน โดยนักศึกษา #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับชมกันเลย 🎥
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. นางสาวอรัญญา อินเสา นักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation)
📌2. โครงการพัฒนาเครือข่ายนักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1
📌3. ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ
📌4. 😀ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่
📌5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ปีงบประมาณ 2564 และแนะนำการสมัครผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
📌6. งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” กิจกรรมการเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill)
——————————————–
EP8-1 การวิเคราะห์โปรตีน