29 ตุลาคม 2563 คุณธงชัย ฉัตรกาญจนากุล ผู้จัดการโรงงานแปรรูปไส้กรอก ในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรนำโดยอาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าทำงานที่บริษัท และเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวม 20 คน โดยนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้เข้าทำงานหรือฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยต่อไป
**************************************************************************#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
123276027_3582026491862792_8955073003547704009_o