ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
สหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงานทั้งในบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการทำงานจริง และฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง วันนี้เรามีคลิป VDO เรื่องเล่าประสบการณ์ปฏิบัติสหกิจศึกษาของ “พี่เฟรชชี่” 📌นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)📌 ซึ่งได้ไปปฏิบัติสหกิจที่🎌บริษัทอายิโนะโมะโตะ 🎌 โดยใช้ความรู้ด้านโภชนาการที่เรียนมาเพื่อประยุกต์ใช้กับโครงการของบริษัท รายละเอียดจะเป็นอย่างไร… ลองคลิกชมกันได้เลยจ้า