วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้ง 3 วิทยาเขต มจพ.กรุงเทพฯ มจพ.ปราจีนบุรี และ มจพ. ระยอง เข้าร่วมงาน Dek-D’ TCAS Fair 2020 ณ ยูเนี่ยนมอลล์ กรุงเทพฯ

122996241_3569033889828719_3547529955047118395_n