เมื่อวันที่16-18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา พี่แอม (ธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์) นักศึกษา IPD ชั้นปีที่ 4 ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านการคัดเลือกและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ Leadership Development Program รุ่นที่ 53 ซึ่งจัดและสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ณ THE PINE RESORT จ.ปทุมธานี ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รวบรวมตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไว้ถึง 50 คน เป็นโครงการที่สร้างเครือข่ายของผู้นำให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เสริมสร้าง กระตุ้นแนวคิดในการเป็นผู้นำ และแนวคิดในการดำเนินชีวิตไว้มากมาย ไปชมภาพกิจกรรมต่างๆ ที่พี่แอมเก็บภาพมาฝากกันเลยครับ

121655704_3537891846276257_6340324726965369282_o

รูปภาพเพิ่มเติม