วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อการมุ่งสู่การเป็นนักนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ การจัดการด้านอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 5 รอบที่ 2 ณ โรงเรียนปราจีนกัลยานี จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดเสร็จสิ้นแล้ว ขอบใจน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม อย่าลืมมาสมัครเรียนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกันนะ โควตาสะเต็มศึกษา รับสมัคร TCAS รอบที่1 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน-14 ธันวาคมนั้ครับ

120705235_3493455434053232_3191812483708253362_o

รูปภาพเพิ่มเติม