ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep5-5 วันนี้เสนอตอน #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN ซึ่งจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา อาจารย์ประจำภาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) :แนะนำการเรียนการสอนของสาขาวิชา ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ
🎯 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (Col-DEM)
📌1. เปิดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย (เบื้องต้น) ฟรี !!! วันที่ 16 กันยายน 2563 รับสมัครบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 20 ที่นั่ง
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://training.icit.kmutnb.ac.th/course_index.php
📌2. แนะนำ e-Learning หลักสูตรใหม่ “Startup Business”
เรียนฟรี มี Certificate
.
เข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสร้างการเติบโต
.
เริ่มเรียนคลิก >> https://setga.page.link/eKcfn3vatSoC2Tis6
📌3. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌4. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบง่ายๆ
📌5. ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 18 กันยายน 2563
ตอนที่ EP5-1 ตอนมาเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ EP5-2 ตอนศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ EP5-3 ตอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตอนที่ EP5-4 ตอนภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
ตอนที่ EP5-5 ตอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN
ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍