ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep5-3 วันนี้เสนอตอน #ตอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะนำภาควิชา ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ
🎯 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. วันที่ 7 สิงหาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
📌2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ เรื่อง “การฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ปรอ.) จังหวัดปราจีนบุรี
📌3. วันที่ 10 สิงหาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
📌4. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 7 คน
ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
📌5. ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวอย่างในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ปรอ.)
📌6. ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌7. วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2562
📌8. เรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการทำงานวิจัย และนโยบายด้านอาหารเพื่อสุขภาพของภาครัฐ
โดยวิทยากร ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กำกับดูแล Food Innopolis
💥รับฟังบรรยายผ่านระบบ zoom (Meeting ID 221 550 2822) วันเสาร์ที่่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
📌9. กำหนดการป้อนข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ปีการศึกษา 2562
📌10. บริษัทซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทมีความสนใจในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงานนักศึกษาทางช่องทางออนไลน์ของทางภาควิชานวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
📌📌📌#ช่วงนานาสาระ ตอนที่ EP5-3 ตอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ติดตามกันเลย👇
ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍
VDO : มจพ.ปราจีนบุรี #EP5-3 ตอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์👍