😆😆😆#นานาสาระ เป็น Ep5-2 ตอนศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจะมี อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร จะมาเล่าเรื่องของศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไีร ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันเลย

📌1. โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษ
https://www.facebook.com/media/set/…

📌2. โครงการ “อบรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น” (แบบออนไลน์)
https://www.facebook.com/media/set/…

📌3. #ATMreview วันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)
https://www.facebook.com/media/set/…

📌4. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 7 คน
ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3303129096419201

📌5. ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวอย่างในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ปรอ.)
https://www.facebook.com/media/set/…

📌6. พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และขอแสดงความยินดีกับ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา 24 ปี
https://www.facebook.com/media/set/…

📌7. โครงการ ร้อยดวงใจ มุทิตา บรูชาครู ปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี (แบบออนไลน์)
https://www.facebook.com/media/set/…

📌8. ประกาศกำหนดวันส่งเอกสารกู้ยืม 1/2563
ผู้กู้ยืมรายใหม่ และ รายเก่าเปลี่ยนระดับ
http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html

📌9. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2027
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3312276962171081

📌📌📌#ช่วงนานาสาระ ตอนที่ EP5-2 ตอนศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ติดตามกันเลย👇

ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍
https://bit.ly/35lRPpc

VDO : มจพ.ปราจีนบุรี #EP5-2 ตอนศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร👍
https://youtu.be/hbgv4F-ZY-E

#ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/

#อก_มจพ.
#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
#นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
#วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ