นักศึกษาปี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ “อบรมจริยธรรมและป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น” (แบบออนไลน์) วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

116681890_3295077207224390_6821933086594716841_o

รูปภาพเพิ่มเติม