ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆นานาสาระ รอบนี้ เรามี VDO ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แฟนเพจทุกคนได้ดู ตั้งแต่การก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร จนถึงหลักสูตรในแต่ละภาควิชา ซึ่งมีทั้งหมด 5 EP ด้วยกัน และในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
 
📌1. แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3272509652814479&type=3
 
📌2. สอบเทคนิคการ Pour plate และ Spread plate ที่ใช้ในปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยาที่ทันสมัย
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3274193762646068&type=3
 
📌3. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวน 3 คน ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3285968658135245
 
📌4. Microsoft 365 Apps for enterprise เดิมชื่อ Office 365 ProPlus เป็นบริการจาก Microsoft ที่รวมชุด Office ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเสมอ ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบัน มจพ. โดยนักศึกษาใช้งานได้จนถึงจบการศึกษา
https://icit.kmutnb.ac.th/main/office365-proplus/?fbclid=IwAR0bKuqvmlyJK5tINgBk5H39MIMXYuCh7Wi7V962qYag6vqLH4ftGbhIrXc
 
📌5. ด้วยงานประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ต้องการสำรวจข้อมูลจากศิษย์เก่าทุกรุ่น…📌เป็นแบบสำรวจสั้นๆ✏…แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรของเราต่อไป🚩/ขอบคุณศิษย์เก่าที่น่ารักของเราทุกคน ด้วยรักและคิดถึง 😘💐ภายในวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 63
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3288451841220260
 
📌6. กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ทำบุญครบรอบ 23 ปี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3289278157804295&type=3
 
📌7. การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3289712941094150
 
📌8. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3291541987577912&type=3
 
📌9. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารจากผลไม้และพืชสมุนไพร
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3292119327520178&type=3
 
📌📌📌#ช่วงนานาสาระ ตอนที่ EP5-1 ตอนมาเรียนอุตสาหกรรมเกษตรกันดีกว่า👇
 
ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍
https://bit.ly/35lRPpc
 
VDO : ตอนมาเรียนอุตสาหกรรมเกษตรกันดีกว่า👍
https://youtu.be/7WycNyjpqtk
 
#ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/
 
#อก_มจพ.
#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
#นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
#วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ