กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารจากผลไม้และพืชสมุนไพร โดยพี่ๆชาวสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จากโครงการบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ภายใต้เครือข่าย “By Agro KMUTNB” ณ โรงเรียน นนทรีย์วิทยาคม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 30 ก.ค. 2563

116715484_3292119577520153_3709031692804518757_o

รูปภาพเพิ่มเติม