วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป เนื่องด้วยกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ทำบุญครบรอบ 23 ปี ในการจัดพิธีทำบุญนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารบริหาร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

115356613_3289278374470940_4596047377644405970_o