ยินดีต้อนรับน้องใหม่ 
เมื่อวันที่ 3 กค 2563 เวลา 10.00-12.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ เตรียมความพร้อม ด้านการลงทะเบียน. การให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา เป็นต้น โดยผ่านโปรแกรม ZOOM ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

ในครั้งนี้ ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แจกหน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 ด้วย

106528743_3215416331857145_3421887841622219969_o