คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1️⃣ ประจำปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ เข้าร่วมงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3️⃣ มิถุนายน 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ ตั้งแต่🕐เวลา 🔟.0️⃣0️⃣ น. เป็นต้นไป 🎥ผ่านระบบออนไลน์😊❤️

106039452_3193778564020922_6757863639964128830_o