ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

😆😆😆ในรอบสัปดาห์นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้

📌1. ให้นักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักในเทอม 1/63 ให้ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาหอพัก มจพ.ปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษากฎระเบียบต่างๆในหอพักนักศึกษาปราจีนบุรี
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3174135312651914

📌2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3171717586227020

📌3. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ #มจพปราจีนบุรี
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3171502612915184

📌4. 📣📣 มีข่าวดีมาบอก‼️. ปักหมุด📌 กันเลยกับ Thai MOOC การศึกษาออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชม.👇👇
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3168513633214082

📌5. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประชาสัมพันธ์ “คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563”
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3166045920127520

📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-8 ผลิตภัณฑ์นม นมพร้อมดื่ม
วัตถุประสงค์ของการเรียน
1. เพื่อให้ทราบความแตกต่างของน้ำนมพร้อมดื่มแต่ละประเภท
2. เพื่อให้รู้จักเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปน้ำมันพร้อมดื่ม

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน👇

ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍
https://bit.ly/35lRPpc

VDO : ผลิตภัณฑ์นม นมพร้อมดื่ม👍
https://youtu.be/vIYkN

#ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/

#ขอบคุณTGDEมจพ.
#อก_มจพ.
#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
#นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
#วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ