ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

😆😆😆ในรอบสัปดาห์นี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้

📌1. คณะอุตสาหกรรมเกษตรของเรา มีศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรให้บริการงานวิจัยต่างๆ ทดสอบ/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ที่สำคัญ ตอนนี้มี “บริการให้คำปรึกษาฟรี!!!!”
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3140158862716226

📌2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับตรงอิสระ TCAS รอบที่ 5 (รอบสุดท้าย)
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3146395615425884

📌3. Social Distancing ในมหาวิทยาลัยของเรา
https://www.facebook.com/pr.kmutnb.prachinburi/videos/289958652180279/

📌4. ติดตามข้อมูลข่าวสาร กยศ. มจพ. ประจำปีการศึกษา 2563
https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3156033244462121

📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-7 กรรมวิธีการแปรรูปนมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการเรียน
1. เพื่อให้ทราบกรรมวิธีการแปรรูปนม
2. เพื่อเข้าใจหลักการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
3. เพื่อให้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน👇

ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍
https://bit.ly/35lRPpc

VDO : กรรมวิธีการแปรรูปนมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง👍
https://youtu.be/QyEE9403n_4

#ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/
#ขอบคุณTGDEมจพ.
#อก_มจพ.
#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
#นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
#วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ

https://youtu.be/QyEE9403n_4