ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

เมื่อเช้า (8.6.63 เวลา 8.30-8.45น.)
วิทยุศึกษาFM 92 ได้สัมภาษณ์ อาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เรื่อง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่
วุฒิ ปวช. ครั้งแรก (TCAS รอบ 5)
รับฟังย้อนหลัง ได้ที่