ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

😊😊😊ในรอบสัปดาห์นี้ มีข่าวอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

📌1.เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษา 1/2563 (ฉบับที่ 3 )
shorturl.at/glJ19

📌2.ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ฉบับที่ 2
shorturl.at/bgFKT

📌3.คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครผู้จบ ปวช. สาขาคหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง น้องๆที่จบ ปวช. ที่สนใจสมัครได้เลยครับ
shorturl.at/lFMUY

📌4.มาเป็นครอบครัวอุตสาหกรรมเกษตรกันนะครับ TCAS รอบ 5 รับสมัคร 1-15 มิถุนายน 2563
https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/264114064829941/

📌5.Proud to be AI@KMUTNB
shorturl.at/dfxEH

📌6.ขั้นตอนดาวน์ โหลดแบบฟอร์มจ่ายค่าหอพัก สำหรับนักศึกษาเก่าที่ยืนยันอยู่หอพักภาคเรียนที่ 1/2563 ( ยกเว้นรหัส 63และนักศึกษาเก่าสมัครใหม่ )
shorturl.at/wBFIN

📌📌📌#ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-6 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ มีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้👇

1.วัตถุประสงค์
2.สิ่งที่ผู้เลี้ยงโคนมควรต้องปฏิบัติ
3.คุณสมบัติทั่วไปของน้ำนม
4.คุณสมบัติที่นำมาพิจารณารับซื้อ
5.คุณสมบัติที่คาดว่าต้องมีการตรวจติดตาม

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กัน

ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่
https://bit.ly/35lRPpc👈

VDO : การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ
https://youtu.be/dY7RFWx3qek👈

#ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/
#ขอบคุณTGDEมจพ.
#อก_มจพ.
#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
#นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
#วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ