ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

📌📌สวัสดีครับ😁 😃 ตอนนี้ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศของเรา ลดลงไปมาก แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน ล้างมือด้วยสบู่ เจล แอลกอฮลล์บ่อยๆ #ช่วงนานาสาระTGIF ตอนที่ EP4-2 การสร้างน้ำนมและองค์ประกอบของน้ำนม มีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้

1.วัตถุประสงค์
2.ความหมายของน้ำนม
3.กระบวนการสร้างน้ำนม
4.โครงสร้างของน้ำนม
5.องค์ประกอบของน้ำนม และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

บรรยายโดย ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปรับชม VDO กันเลย👇

ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👈
https://bit.ly/35lRPpc

VDO : การสร้างน้ำนมและองค์ประกอบของน้ำนม👈
https://youtu.be/ElYnOzi75LA

#ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/
#ขอบคุณTGDEมจพ.
#อก_มจพ.
#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
#นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
#วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ