ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะ #ช่วงนานาสาระTGIF VDO ในวันนี้ เรื่อง “Regression and Correlation” เป็น EP2-10 ซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายของวิชา Experimental Design โดย ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข เหมือนเช่นเคย ในเนื้อหาจะอธิบายถึง

– สมการถดถอย (Regression)
– การทดสอบ Model (ทดสอบสมมติฐาน)
– การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ผล Regression
– การประยุกต์ใช้ Regression ในการสร้าง RSM