ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

kmutnb.ipd เจ้าของผลงาน: ศุภร กลิ่นคง นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร”

https://www.instagram.com/p/B8x6vakntuW/…

 

https://www.instagram.com/p/B8x6vakntuW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet