ภาพบรรยากาศ “งาน Goodbye senior AI gala premier” จัดเพื่อแสดงความยินดีล่วงหน้าในการสำเร็จการศึกษาแก่พี่ปี 4 รุ่น AI-14 โดยรุ่นน้องนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรปี 1-3 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

IMG_5103

รูปภาพเพิ่มเติม