วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัด “โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ เรื่องประยุกต์ใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตลาดยุคใหม่” โดยวิทยากร คุณทิวาพร พรหมรัตน์ และ คุณดนัย สมมาตย์ ณ ห้อง 408 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

87857086_2661445340590756_5989871178955620352_n

รูปภาพเพิ่มเติม