#การเยี่ยมชมสถานประกอบการ 🚎🚌🍃🎋👩‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👦‍👦
นักศึกษาชั้นปี 4 และนักศึกษาสหกิจศึกษาปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ ปราจีนบุรี
#HerbCity
#แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
#ชมการผลิตจริงถึงไลน์ปฏิบัติ
#การจัดการคลังสินค้า

S__40419591