ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 #ช่วงนานาสาระTGIF วันนี้เราจะมานำเสนอ VDO ในเรื่อง “Latin Square (LS)” เป็นตอน EP2-8 โดย ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข ในเนื้อหาจะอธิบายถึง

การวางแผนแบบ Latin Square เปรียบเทียบกับแผนอื่นๆ
วิธีการสุ่ม Latin Square จะมีวิธีการสุ่มอย่างไร
ตัวอย่างการคำนวณ Latin Square
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel กับโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ผล Latin Square
เชิญรับชมได้ครับ