วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ได้จัด “โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 8” ให้กับนักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. ปราจีนบุรี

#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

87042118_2749714388460107_163778330040991744_n

รูปภาพเพิ่มเติม