คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2562

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ นางสาวบุษยา กองแก้ว

84677655_2881112791954169_2483554281882386432_o

รูปภาพเพิ่มเติม